Khamis, 16 Jun 2011

Unsur Patriotisme nilai sejarah

UNSUR PATRIOTISME NILAI SEJARAH

1. Berbangga sebagai rakyat
Malaysia
· menghormati raja dan pemimpin negara
· Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara
· Menghormati lambang-lambang negara
· Menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara
· Menghargai dan mengamalkan tradisi budaya dan bangsa
· Berbangga dengan sejarah negara

2. Bersemangat setia negara
· cinta akan bangsa dan negara
· taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara
· sedia berkorban untuk bangsa dan negara
· bertanggungjawab kepada bangsa dan negara
· berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara
· peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara
· bersyukur sebagai warganegara
Malaysia

3.Bersemangat Kekitaan
· bersatu padu dan berharmoni
· bertolak-ansur dan bertoleransi
· bekerjasama dan tolong-menolong
· hormat-menghormati
· bersefahaman dan bermuafakat
· muhibah atau semangat bermasyarakat

4.Berdisiplin
· berakhlak dan berbudi pekerti mulia
· mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara
· mematuhi peraturan dan undang- undang
· berkelakuan sopan, bertatasusila dan berhemah tinggi
· bertindak wajar
· bersifat amanah dan jujur
· berlaku adil dan bertimbang rasa

5.Berusaha dan Produktif
· rajin dan gigih
· berdikari
· tabah menghadapi cabaran

4 ulasan: